Osvrt u vezi maska i dezificijensa

Kratak osvrt u vezi maski i dezificijensa

Comment

Službeno priopćenje Centra za CF u vezi coronavirusa

Službeno priopćenje Centra za CF djece i odraslih u vezi coronavirusa.

Comment

Stručni tečaj - Multidisciplinarni pristup u skrbi adultnih bolesnika s CF

Multidisciplinarni pristup u skrbi adultnih bolesnika s Cističnom Fibrozom

Comment

Priopćenje Hrvatske udruge oboljelih od cistične fibroze u povodu Međunarodnog dana rijetkih bolesti

U SVIJETU SE ZADNJI DAN U VELJAČI OBILJEŽAVA KAO MEĐUNARODNI DAN RIJETKIH BOLESTI OD KOJIH JE JEDNA I CISTIČNA FIBROZA

Comment

Sastanak udruge - 30.11.2019.

30.11.2019. u 11h održati će se Skupština na temu : "daljnjeg rada Udruge i nužnim izmjenama u izboru trenutno ovlaštenih osoba za zastupanje".

Comment

X