Potpišite peticiju

Sretni smo što ima toliko vas koji nas podupirete!

Comment

Tonkin život ovisi o odluci HZZO-a

Tonka Vacka ima 23 godine. Uzorna je studentica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu i na prvi pogled ništa ju ne razlikuje od njezinih vršnjaka.

Comment

Tomislavov život ovisi o odluci HZZO-a

Ovo je Tomislav Levak, 31-godišnjak iz Varaždina i jedan od najstarijih oboljelih.

Comment

Mislavov Život ovisi o odluci HZZO-a

Mislav Širac ima 21 godinu i s cističnom fibrozom bori se od kada je imao samo dva mjeseca. Od trenutka kada mu je bolest dijagnosticirana bio je suočen s činjenicom da će mu život biti drugačiji i kraći no većini ljudi.

Comment

Potpišite peticiju i podržite oboljele od CF

Hvala vam preko 20 000 puta jer vas je toliko iskazalo punu podršku u našoj borbi da se lijekovi Kaftrio, Kalydeco i Orkambi uvrste na listu osnovnih lijekova HZZO-a!

Comment

X